Design Proposal - Baby Clementine

קונספט למיתוג חברת הגיינה למוצרי תינוקות "Baby Clementine", הצעה לדמות- מותג שתזוהה עם המוצרים. יישום השפה להמשך פיתוח מוצרי משפחה עתידיים:  Young+ Woman Clementine.
איורים מאת Marina Suris